Ethiekcode Reikipraktijk de Aanreiking

 

Het aannemen van deze Ethiekcode is een bewuste stap om zelf verantwoordelijk te zijn voor de hieronder genoemde normen en waarden. Deze Code laat de betrokkenheid zien van Reiki Masters en Reiki behandelaars om hun kennis, vaardigheden en gaven te gebruiken voor het welzijn van anderen, om niet opzettelijk te kwetsen, om studenten en cliënten te respecteren en onszelf en elkaar te eren.

In deze Code worden de basisprincipes voor Reiki Masterschap verduidelijkt. Voor Masterkandidaten en Reiki behandelaars kan het dienen als een bron voor scholing en reflectie, zelfevaluatie, persoonlijke en onderlinge heling.

Ook kan deze code van Ethiek natuurlijk aangenomen worden door degene die mensen behandelen buiten hun eigen vrienden en familie of een eigen praktijk beginnen.

Naar buiten toe geeft deze Code duidelijk weer wat omtrent het ethisch gedrag van Reiki Masters en behandelaars, die deze hebben aangenomen, kan worden verwacht.

 

Ethiekcode voor Reiki Masters en Reikibehandelaars

 

#1: Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.

 • Ik waardeer de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan

hen.

 • Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.

 

#2: Ik behandel mijn studenten en/of cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.

 • Ik werk met mijn studenten en/of cliënten naar het beste van mijn kunnen, zonder

vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke

mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.

 • Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten en onthoud mij

van machts- en seksueel misbruik.

 • Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reiki Master/behandelaar om een seksuele

relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen.

 • Ik sta mijzelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen (machtsdynamiek)

werkelijk te laten veranderen naar gelijkwaardigheid met betrekking tot de onderlinge

machtspositie alvorens een romantische of seksuele relatie te overwegen met een student of

ex-cliënt.

 

#3: Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar inwijdend Master te kiezen, het

recht van een cliënt om zijn/haar eigen behandelaar te kiezen en het recht van een cliënt om zijn/haar eigen manier en weg van heling te kiezen.

 • Ik respecteer het vertrouwen van mijn cliënt in zijn/haar arts of eerstelijnsverzorger.
 • Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel.

Wanneer ik dit niet kan zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reiki Master,

behandelaar of therapeut te werken.

 

#4: Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.

 • Ik noem geen naam of andere persoonlijke gegevens aan derden.
 • Ik houd alles wat er tijdens een cursus of sessie door de student of cliënt is gezegd of met

de student of cliënt in de cursus of sessie is besproken volledig vertrouwelijk.

 

 

#5: Ik behoud een helder bewustzijn.

 • Ik onthoud mij van alcoholmisbruik en het gebruik van drugs.
 • Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel en professioneel handelen beïnvloed kan worden

door gebruik van alcohol en drugs; daarom onthoud ik mij van alcohol voor en tijdens

professionele activiteiten en onthoud ik mij in het geheel van drugs (ook van zogenaamde

spirituele drugs).

 

#6: Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.

 • Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.

 

#7: Ik blijf vertrouwen in Reiki, mijn Reiki beoefening, mijn Reiki Master en collega

behandelaars.

 • Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, liefhebbende vriendelijkheid en

eerlijkheid. Ik zeg wat waar, zinvol en liefdevol is en zeg niets wat dat niet is.

 • Ik doe mijn best de vijf Reiki Leefregels te praktiseren en ontwikkel een dieper bewustzijn

in de waarde en betekenis van deze Leefregels.

 • Ik hecht waarde aan de band met het proces groter dan ikzelf, erken dat heling iets is wat ik

mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar nooit kan beheersen.

 • Ik steun het leven in plaats van de dood te vermijden.

 

#8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.

 • Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het achterhouden van informatie en het doen

van onware of bedrieglijke uitspraken.

 • Ik onthoud mij van het beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen

totdat ik deze werkelijk heb leren kennen en beheers. Ik zal de herkomst hiervan

vermelden.

 

#9 Ik erken en respecteer andere disciplines en hun beoefenaars.

 • Ik tracht indien nodig of gewenst samen te werken met andere Reiki Masters of

beoefenaars.

 • Ik onthoud mij van laster, kritiek of anderszins denigrerende opmerkingen jegens

beoefenaars van andere disciplines.

 

#10: Ik ben aansprakelijk en verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reiki Master of Reiki behandelaar in de samenleving.

 • Ik realiseer mij dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel

effect op de ander kan hebben; ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn.

 • Ik los actueel of potentieel tegenstrijdige belangen direct op.

 

Els Bol,                                                        

Reiki behandelaar